فارکس تایم
forex time

بروکر فارکس تایم

رگولاتوری‌ ‌ومجوز‌ ‌بروکر‌fxtm ‌ ‌

ForexTime‌ ‌Limited‌ ‌(www.forextime.com/eu‌ ‌)‌ ‌تحت‌ ‌نظارت‌ ‌کمیسیون‌ ‌بورس‌ ‌و‌ ‌اوراق‌ ‌بهادار‌ ‌قبرس‌ ‌با‌ ‌شماره‌ ‌مجوز‌ ‌CIF‌ ‌185/12‌،‌ ‌و‌ ‌نیز‌ ‌

دارای‌ ‌مجوز‌ ‌هیئت‌ ‌خدمات‌ ‌مالی‌ ‌(‌FSB‌)‌ ‌آفریقای‌ ‌جنوبی‌ ‌با‌ ‌شماره‌ ‌FSP‌ ‌46614‌ ‌می‌باشد.‌ ‌این‌ ‌شرکت‌ ‌همچنین‌ ‌نزد‌ ‌اداره‌ ‌خدمات‌ ‌مالی‌ ‌انگلستان‌ ‌با‌ ‌شماره‌ ‌

600475‌ ‌ثبت‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌و‌ ‌در‌ ‌انگلستان‌ ‌شعبه‌ ‌دارد.‌ ‌

 ‌

FT‌ ‌Global‌ ‌Limited‌ ‌(www.forextime.com‌)تحت‌ ‌نظارت‌ ‌کمیسیون‌ ‌بین‌المللی‌ ‌خدمات‌ ‌مالی‌ ‌بلیز‌ ‌با‌ ‌شماره‌ ‌مجوزهای‌ ‌IFSC/60/345/TS‌ ‌و‌ ‌

IFSC/60/345/APM‌ ‌فعالیت‌ ‌می‌کند‌ ‌

 ‌

 ‌

 ‌

حسابهای‌ ‌معاملاتی‌ ‌بروکر‌ ‌فارکس‌ ‌تایم‌(بروکرfxtm) ‌

 ‌

حسابهای‌ ‌معاملاتی‌ ‌استاندارد‌ ‌Standard‌ ‌Account‌ ‌

 ‌

 ‌ ‌حساب‌ ‌کلاسیک‌ ‌همیشگی‌ ‌فارکس،‌ ‌حساب‌ ‌Standard‌ ‌در‌ ‌ForexTime‌ ‌‏(‌FXTM‌)‌ ‌طیف‌ ‌وسیعی‌ ‌از‌ ‌امکانات‌ ‌و‌ ‌مزایا‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ ‌همه‌ ‌بازرگانان،‌ ‌از‌ ‌تازه‌کار‌ ‌تا‌ ‌بسیار‌ ‌مجرب،‌ ‌

قرار‌ ‌می‌دهد.‌ ‌این‌ ‌نوع‌ ‌حساب‌ ‌اولین‌ ‌حسابی‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌داد‌ ‌و‌ ‌ستد‌ ‌لات‌ ‌استاندارد‌ ‌(منشاء‌ ‌نام‌ ‌این‌ ‌نوع‌ ‌حساب)‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌بازرگانان‌ ‌ممکن‌ ‌ساخت‌ ‌و‌ ‌دیرپاترین‌ ‌نوع‌ ‌حساب‌ ‌در‌ ‌بازار‌ ‌فارکس‌ ‌

است‌ ‌.‌‌ ‌‌ما‌ ‌حساب‌ ‌FXTM‌ ‌Standard‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌مزایایی‌ ‌که‌ ‌ارزش‌ ‌فراوانی‌ ‌به‌ ‌تجربه‌ ‌داد‌ ‌و‌ ‌ستد‌ ‌می‌بخشد‌ ‌اصلاح‌ ‌کرده‌ایم‌ ‌و‌ ‌الزامات‌ ‌سپرده‌گذاری‌ ‌و‌ ‌کمیسیون‌ ‌را‌ ‌یکسره‌ ‌حذف‌ ‌کرده‌ایم‌ ‌

و‌ ‌اهرم‌ ‌سود‌ ‌را‌ ‌ارتقا‌ ‌داده‌ایم.‌ ‌

ارز‌ ‌حساب‌USD‌ ‌/‌ ‌EUR‌ ‌/‌ ‌GBP‌ ‌

الزامات‌ ‌اهرم‌ ‌/‌ ‌مارجین‌از‌ ‌1:25‌ ‌تا‌ ‌1:1000‌ ‌

حداکثر‌ ‌سپرده‌ندارد‌ ‌ ‌

حداقل‌ ‌سپرده‌100‌ ‌

کمیسیون‌         ‌ندارد‌ ‌ ‌

اجرای‌ ‌سفارش‌‌Market‌ ‌Execution‌ ‌

اسپرد‌‌از‌ ‌1.3‌ ‌پیپ‌ ‌ ‌

درخواست‌ ‌مارجین‌40‌%‌ ‌

سفارش‌ ‌زیان‌گریز‌20‌%‌ ‌

حداکثر‌ ‌حجم‌ ‌هر‌ ‌معامله‌30‌ ‌لات‌ ‌ ‌

حداکثر‌ ‌تعداد‌ ‌سفارش‌ ‌باز‌     ‌100‌ ‌ ‌

حساب‌ ‌معاملاتی‌ ‌سنت‌ ‌Cent‌ ‌Account‌ ‌

 ‌در ForexTime ‏(FXTM) حساب Cent در حساب‌های Standard MT4 وجود دارد و برای افرادی که می‌خواهند ابتدا آن را امتحان کنند نسخه آزمایشی این حساب نیز طراحی شده است.

ارز حساب USCent / EUCent / GBPence

الزامات اهرم / مارجین از 1:25 تا 1:1000

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 5 دلار

کمیسیون           ندارد

اجرای سفارش Market Execution

اسپرد از 1.5

درخواست مارجین 60%

سفارش زیان‌گریز 40%

حداکثر حجم هر معامله 1 لات استاندارد

حداکثر تعداد سفارش 300

حساب معاملاتی سهام Shares Account

شما می‌توانید از بین بیش از 180 سهام انتخاب کرده و از این طریق با بهره‌مندی از شرایط بهینه معاملات ما از جمله مارجین 3-10%، کمیسیون صفر و داده‌های زمان حقیقی که مستقیماً از دو بورس بزرگ اوراق بهادار جهان به دست می‌آید، سبد سهام خود را تقویت کنید

با بیش از 180 شرکت سهامی مختلف در امریکا معامله می کنید

به روزترین اطلاعات را از بورس های NASDAQ و NYSE خواهید داشت

مارجین از 3%

دریافت سود سهام تعدیل شده

بدون کمیسیون

امکان بدون سواپ

خرید و فروش سهام در پلتفرم معاملاتی MT4

مشخصات حساب به شرح زیر می باشد

ارز حساب USD / EUR / GBP

الزامات اهرم / مارجین از 3درصد تا 10 درصد

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 100 دلار

کمیسیون     ندارد

اجرای سفارش Instant Execution

اسپرد از 1

درخواست مارجین 40%

سفارش زیان‌گریز 20%

حداکثر حجم هر معامله 10 لات

حداکثر تعداد سفارش 100

حسابهای معاملاتی بدون وقفه ECN Account

مقایسه و اجرای سفارش‌ها به طور خودکار روی می‌دهد و بدین ترتیب بازرگان همواره می‌تواند مطمئن باشد که کارگزار مورد نظر دخالتی در آن‌ها ندارد و معامله به صورت STP (مستقیم از طریق پردازش) صورت می‌گیرد. برای هر تراکنش، کارگزار کارمزد اندکی از بازرگان می‌گیرد.

مزایای حساب ECN

شفافیت کامل از آن جهت که کارگزار سفارش‌های شما را مستقیماً به دیگر فعالان بازار مرتبط می‌سازد

فناوری NDD ‏(No Dealing Desk) نبود مظنه دوباره را تضمین می‌کند

اسپرد بسیار پایین یا حتی نبود اسپرد در دوره نوسان شدید بازار

فراهم بودن بهترین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی به دلیل مشارکت انواع فعالان بازار

نوسان شدید قیمت امکان اسکالپینگ را فراهم می‌کند.

داد و ستد هم در ساعات بازار و هم در خارج از ساعات بازار امکان‌پذیر است

ارز حساب USD / EUR / GBP

الزامات اهرم / مارجین از 1:25تا 1:1000

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 500 دلار

کمیسیون         در هر لات 2 دلار

اجرای سفارش Market Execution

اسپرد   از 0.1

درخواست مارجین 80%

سفارش زیان‌گریز 50%

حداکثر حجم هر معامله 100 لات

حداکثر تعداد سفارش       نامحدود

حساب معاملاتی بدون وقفه صفر FXTM ECN Zero MT4

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد حساب سنتی ECN ما حداکثر بهره را ببرید – بدون کسر کمیسیون

مشخصات حساب به شرح زیر می باشد

ارز حساب USD / EUR / GBP

الزامات اهرم / مارجین از 1:25 تا 1:1000

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 200 دلار

کمیسیون         ندارد

اجرای سفارش Market Execution

اسپرد از 1.5

درخواست مارجین 80%

سفارش زیان‌گریز 50%

حداکثر حجم هر معامله 100

حداکثر تعداد سفارش نامحدود

         مطالعه بیشتر و اطلاعاتی در مورد بروکر اکسنس    

 

حساب معاملاتی بدون وقفه متا 5 FXTM ECN MT5

 

شما با ECN MT5 و قابلیت‌های پیشرفته کلیدی مانند «داده‌های سطح II»، سیگنال‌های داد و ستد و بیش از 79 ابزار تحلیلی، می‌توانید به داد و ستد 34 جفت ارزی و 2 فلز گرانبها (طلا و نقره) بپردازید.

ارز حساب USD / EUR / GBP

الزامات اهرم / مارجین از 1:25 تا1:1000

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 500 دلار

کمیسیون     در هر لات 2 دلار

اجرای سفارش Market Execution

اسپرد از 0.2

درخواست مارجین 80%

سفارش زیان‌گریز 50%

حداکثر حجم هر معامله 100

حداکثر تعداد سفارش نامحدود

حساب معاملاتی حرفه ای FXTM Pro

ارز حساب   USD / EUR / GBP

الزامات اهرم / مارجین از 1:25 تا 1:200

حداکثر سپرده ندارد

حداقل سپرده 25000 دلار

کمیسیون     ندارد

اجرای سفارش Market Execution

اسپرد از 0

درخواست مارجین 80%

سفارش زیان‌گریز 50%

حداکثر حجم هر معامله     250 لات

حداکثر تعداد سفارش   نامحدود

مزایایی بروکر فارکس تایم

• زمان سپری شده برای افتتاح حساب تا وریفای شدن آن 12 دقیقه.

• بالاترین سرعت در حسابهای Cent

• کمترین میزان ریکوت یا تغییر قیمت

• قابلیت حسابهای مدیریتی PAMM

• روشهای واریز و برداشت متنوع از جمله وبمانی

واریز و برداشت

در بروکر فارکس تایم FXTM  روشهای متفاوتی برای واریز و برداشت وجود دارد که می توان از روشهای پرداخت بانکی ،کارت اعتباری ، روشهای پرداخت محلی (ریالی)،و همچنین پرداخت توسط روشهای الکترونیکی مانند وب مانی ،پرفکت مانی، بیت کوین  و ….. را نام برد

پلتفورم های معالاتی

بروکر FXTM سکوهای داد و ستد برتر این صنعت یعنی MT4 و MT5 را مستقیماً بر روی رایانه، مکینتاش، تلفن همراه یا تبلت ارائه می‌کند تا بتوانید در هر زمان و مکان به راحتی به داد و ستد بپردازید.

بازگشت نقدی وفاداری FXTM تا 6 ماه بابت داد و ستد هر لات، به جای امتیازات و اعتبار مجازی، پول نقد واقعی و قابل برداشت به شما جایزه می‌دهد! سطح خود را به یکی از 5 سطح تشویقی ارتقاء دهید؛ هر چه سطح‌تان بالاتر باشد، بازگشت نقدی‌تان بیشتر خواهد بود

در این بروکر می توان ازوبینارها و ویدئو های اموزشی و همچنین از ارائه  تجزیه و تحلیل بازار بهره برد

شما در FXTM مواد مختلفی را برای ترید در اختیار دارید

 ‌